Em hãy kể ra những trường hợp có thể bị nhiễm phần mềm độc hại

Câu hỏi: Em hãy kể ra những trường hợp có thể bị nhiễm phần mềm độc hại

– Những trường hợp có thể bị nhiễm phần mềm độc hại:

+ Tải xuống phần mềm miễn phí từ Internet bí mật chứa phần mềm độc hại.

+ Tải xuống phần mềm hợp pháp bí mật có kèm theo phần mềm độc hại.

+ Truy cập vào trang web bị nhiễm phần mềm độc hại.

+ Nhấp vào thông báo lỗi hoặc cửa sổ bật lên giả mạo bắt đầu tải xuống phần mềm độc hại.

+ Mở tệp đính kèm email chứa phần mềm độc hại.

– Biện pháp phòng chống:

+ Luôn cập nhật máy tính và phần mềm của bạn.

+ Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhấp vào các liên kết hoặc tải xuống bất cứ thứ gì.

+ Hãy thận trọng khi mở tệp đính kèm hoặc hình ảnh trong email.

+ Đừng tin tưởng cửa sổ bật lên yêu cầu bạn tải xuống phần mềm.

+ Hạn chế chia sẻ tệp.

+ Sử dụng phần mềm diệt virus.