Đường bờ biển nước ta dài 3260 km chạy từ

Câu hỏi 1: Đường bờ biển nước ta dài 3260 km chạy từ

A. Móng Cái đến Bạc Liêu.

B. Hải Phòng đến Cà Mau.

C. Móng Cái đến Hà Tiên.

D. Móng Cái đến Cà Mau.

Đáp án C.

Giải thích: Đường bờ biển nước ta cong như hình chữ S, dài 3260 km, chạy từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).

Câu hỏi 2: Đường bờ biển nước ta dài 3260 km chạy từ

A. Tỉnh Quang Ninh đến tỉnh Cà Mau

B. Tỉnh Lạng Sơn đế tỉnh Cà Mau

C. Tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Kiên Giang

D. Tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang

Đáp án D. Đường bờ biển nước ta dài 3260 km chạy từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.