Dự đoán điểm chuẩn vào ngành Dược học năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn vào ngành Dược học năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn năm 2022 vào ngành Dược học năm 2022 sẽ giảm nhẹ so với năm 2021 (hạ từ 0,25 đến 0,5 điểm) tùy trường Đại học.