Dự đoán điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã 2022

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã 2022

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2022 tăng nhẹ so với năm 2021, dao động từ 25,1 – 26,6 điểm. Ngành được dự đoán có điểm chuẩn cao nhất năm 2022 vẫn là ngành Công nghệ thông tin. Dự đoán ngành này sẽ tăng 0,2 điểm so với điểm chuẩn năm 2021.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã 2021

Điểm chuẩn học viện Kỹ thuật mật mã năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 25,1 – 26,4 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin.