Dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 2021

Hiện tại, điểm chuẩn 2021 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội đang được cập nhật. Dự đoán điểm chuẩn 2021 sẽ cao hơn điểm chuẩn 2020 từ 1-2 điểm.

Tham khảo điểm chuẩn các năm trước của Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội:

Điểm chuẩn năm 2020: Điểm chuẩn trúng tuyển Đại Học Sư Phạm Thể dục thể thao Hà Nội 2020 là 16,5 điểm

Điểm chuẩn năm 2019: Điểm chuẩn trúng tuyển Đại Học Sư Phạm Thể dục thể thao Hà Nội 2019 là 16,5 điểm

Điểm chuẩn năm 2018: Điểm chuẩn trúng tuyển Đại Học Sư Phạm Thể dục thể thao Hà Nội 2018 là 17,5 điểm

Điểm chuẩn năm 2017: Điểm chuẩn của trường năm 2017 là 20 điểm

Lưu ý: Trường chỉ có một ngành học chung là Giáo dục thể chất.