Dự đoán điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội năm 2021

Điểm chuẩn xét học bạ 2021 Đại học Lao động Xã hội

Trường Đại học Lao động xã hội công bố điểm chuẩn hệ đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng hình thức dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ).

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ của Trường Đại học Lao động xã hội năm 2021 dao động từ 18 đến 24 điểm.

Trụ sở chính: Số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển
Công tác xã hội 7760101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

21.60
Tâm lý học 7310401 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

21.30
Quản trị nhân lực 7340404 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.90
Kinh tế 7310101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Luật kinh tế 7380107 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.40
Kế toán 7340301 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

20.80
Bảo hiểm 7340204 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.00
Kiểm toán 7340302 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Tài chính- Ngân hàng 7340201 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

20.25
Công nghệ thông tin 7480201 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.75

 Điểm trúng tuyển cơ sở TPHCM:

Ngành đào tạo Mã ngành  Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
Công tác xã hội 7760101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

18.00
Tâm lý học 7310401 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

20.00
Quản trị nhân lực 7340404 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

24.00
Kinh tế 7310101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

18.00
Luật kinh tế 7380107 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

21.50
Kế toán 7340301 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

21.50
Bảo hiểm 7340204 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

18.00
Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

23.00
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

18.00
Tài chính – Ngân hàng 7340201 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Anh

22.00

Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội 2 năm gần đây

Tổng hợp điểm chuẩn đại học Lao động xã hội năm 2019 và 2020

STT Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2019 Điểm chuẩn 2020
1 Công tác xã hội A00, A11, D01, C00 14 15
2 Tâm lý học A00, A01, D01 14 15
3 Tâm lý học C00 14.5 15
4 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 14 15
5 Kinh tế (kinh tế lao động) A00, A01, D01 14 15
6 Luật kinh tế A00, A01, D01 14 15
7 Kế toán A00, A01, D01 14 15
8 Bảo hiểm A00, A01, D01 14 14
9 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 14 15
10 Quản trị kinh doanh C00 14.5 15

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội 2021

Điểm chuẩn 2020 Đại học Lao động xã hội Hà Nội hầu như không có sự chênh lệch giữa các ngành. Dự đoán điểm chuẩn 2021 của Đại học Lao động xã hội so với năm 2020 sẽ tăng nhẹ. Các bạn có thể mạnh dạn đặt nguyện vọng nếu có số điểm từ 17 điểm trở lên.

Đại học Lao động xã hội là ngôi trường đào tạo các chuyên ngành về kinh tế xã hội ở nước ta. Dựa vào điểm chuẩn đại học Lao động xã hội các năm trước đây có thể nhận định rằng đại học Lao động xã hội điểm chuẩn 2021 sẽ tăng lên 1-2 điểm, có những ngành có thể sẽ không có sự thay đổi.

Dự đoán rằng điểm chuẩn trường lao động xã 2021 sẽ ở mức trung bình, giao động từ 17-22 điểm. Với số điểm này, đây sẽ là cơ hội cho nhiều bạn sinh viên có thể theo học.