Dự đoán điểm chuẩn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông 2022

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2022 dao động từ 21,25 – 26,95 điểm tùy cơ sở. Ngành được dự đoán có điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với 26,95 điểm. Ngành dự đoán có điểm chuẩn thấp nhất là ngành CN kỹ thuật điện, điện tử với 21,25 điểm.

Điểm chuẩn Học viện bưu chính viễn thông 2022 theo các phương thức xét tuyển sớm

Cơ sở đào tạo phía Bắc

Cơ sở đào tạo phía Nam