Dự đoán điểm chuẩn Học viện kỹ thuật quân sự và Học viện quân y 2022

Dự đoán điểm chuẩn Học viện kỹ thuật quân sự và Học viện quân y 2022

Dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng do chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của Học viện kỹ thuật quân sự và Học viện quân y giảm.