Dự đoán điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 điểm chuẩn 2020

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20-31 điểm. Ngành Giáo dục Tiểu học có điểm chuẩn cao nhất là 31 điểm, sau đó là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với 26 điểm. Trừ một số ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn 20, còn lại đều lấy 25 điểm.

Năm 2020, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh 31.40 chỉ tiêu. Điểm sàn xét tuyển năm 2020 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dao động trong khoảng 15-18,5 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140204 Giáo dục Công dân C00, C19, D01, D66 25
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M10, M11, M13 25
3 7140208 Giáo dục Quốc phòng và An ninh D01; C00; D66; C19 25
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T03, T05 25
5 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C04, D01 31
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00, A06, B00, D07 25
7 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C03, C19, D14 25
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C14, D01, D15 25
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00, B02, B03, D08 25
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D11, D12 25
11 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, C01, D01 25
12 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D01, D84 25
13 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A04, C01 25
14 7140246 Sư phạm Công nghệ A01, A02, D08, D90 25
15 7480201 Công nghệ Thông tin A00, A01, C01, D01 20
16 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D11, D12 20
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01. D04, D11 26
18 7320201 Thông tin – Thư viện C00, C19, C20, D01 20
19 7310630 Việt Nam học C00, C14, D01, D15 20

Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Theo quy định của Luật Giáo dục 1998 thì sinh viên sư phạm được miễn học phí. Chính sách sinh viên sư phạm không phải đóng học phí quy định tại Điều 77, Luật Giáo dục 1998 và Điều 89 của Luật Giáo dục 2005: “Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm không phải đóng học phí”.

Thế nhưng, quy định này đã có thay đổi tại Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020. Theo đó, Điều 85 của Luật Giáo dục 2019 quy định: “Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo”.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí quy định.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021 tăng so với năm ngoái. Điều này có thể dự đoán được do điểm sàn năm 2021 mà Bộ GD&ĐT đã công bố đối với ngành Sư phạm cao hơn so với năm 2020. Có thể thấy năm nay sẽ có sự tăng nhất định về điểm chuẩn.

Trước khi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn năm 2021, thí sinh có thể tham khảo điểm sàn xét tuyển năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành của trường như sau: