Dự đoán điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2022

Dự đoán Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2022 vào các ngành đào tạo. Ngành Kinh doanh quốc tế được dự báo có điểm chuẩn cao nhất là 27,5 điểm, kế đến là ngành Marketing với 27,35 điểm.