Dự đoán điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội (HUP) năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội (HUP) năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn năm 2022 của Đại Học Dược Hà Nội (HUP) sẽ tăng nhẹ từ 0,1 – 0,5 điểm so với năm 2021.

Điểm sàn Đại học Dược Hà Nội năm 2022

Điểm sàn (ngưỡng đầu vào) Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 20 điểm trở lên. Ngành Dược học có điểm sàn cao nhất là 22 điểm, thấp nhất là ngành Hóa học với 20 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2021

Trường Đại học Dược Hà Nội đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT:

  • Ngành Dược học: 26.25 điểm (Tiêu chí phụ: môn Hóa: 8.75 điểm, điểm môn Toán 9.00, Thứ tự NV: 1)
  • Ngành Hóa dược: 26.05 điểm (Tiêu chí phụ: môn Hóa: 8.25 điểm, điểm môn Toán 8.8, Thứ tự NV: 2)