Dự đoán điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Hà Nội có thể giảm từ 0,5 – 1 điểm do đặc thù của nhà trường là đều xét tổ hợp khối D1 tức là có tiếng Anh trong 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc được dự đoán có điểm chuẩn cao nhất là 36,9 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2022 theo phương thức xét tuyển kết hợp

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội ở phương thức xét tuyển kết hợp năm 2022 dao động từ 15.90 điểm đến 35.12. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ thông tin Chất lượng cao (15.90) và cao nhất là ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc với 35.12 điểm.