Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 19,85 – 25,9 điểm. Ngành công nghệ thông tin được dự đoán có điểm chuẩn cao nhất là 25,9 điểm.

Điểm sàn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022

Trong 44 ngành của Đại học Công nghiệp Hà Nội, các ngành nhóm Công nghệ thông tin, Tự động hóa lấy điểm sàn 23, còn lại phổ biến 20-21.