Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021

Điểm sàn Đại học Công nghiệp TPHCM 2021

Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cho tất cả các ngành là 18,5 điểm. Điểm sàn đối với chương trình chất lượng cao và chương trình liên kết quốc tế 2+2 cho tất cả các ngành là 17,5 điểm. Đối với phân hiệu Quảng Ngãi, điểm sàn cho tất cả các ngành là 16 điểm.

Điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là mức điểm tối thiểu để thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Điểm sàn xét tuyển là tổng điểm của ba môn thi (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển trong mỗi ngành tương ứng cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm chuẩn đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020

Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM dao động từ 17 – 24,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Marketing với 26 điểm, tiếp đến là điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế với 23,5 điểm.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2021

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021 sẽ tăng so với năm 2020 nhưng mức tăng không đáng kể. Điểm chuẩn năm 2021 ở các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin có thể sẽ tăng 0,5 – 1 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn được dự đoán tương tự như năm 2020.

Đối với các nhóm ngành chung, điểm chuẩn dự đoán sẽ tương đương năm 2020, khối Y-Dược, an ninh sẽ từ 25 điểm trở lên, thậm chí tới 27 điểm. Điểm chuẩn 2021 các ngành khối kỹ thuật dao động từ 20 – 25 điểm, trong đó có những ngành như Công nghệ thông tin, Công nghệ ô tô sẽ có điểm chuẩn cao nhất. Các ngành khối kinh tế như Quản trị kinh doanh, Logistics dự kiến điểm chuẩn cũng sẽ cao hơn năm ngoái.