Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2020 bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT dao động từ 15 – 22,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thực phẩm với 22,5 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ chế biến thuỷ sản và An toàn thông tin lấy 15 điểm.

Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2021

Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2021 dự kiến khoảng 18 – 20 triệu đồng/ năm. Học phí được tính theo tín chỉ áp dụng đối với hệ đại học là 540.000đ/tín chỉ lý thuyết và 700.000/tín chỉ thực hành. Học phí hệ cao đẳng chính quy là 355.000đ/tín chỉ lý thuyết và 460.000/tín chỉ thực hành.

Trong chương trình đào tạo, các học phần kỹ năng, giáo dục định hướng việc làm và trải nghiệm doanh nghiệp sinh viên được nhà trường hỗ trợ 100% kinh phí. Trước đó, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã công bố chương trình đào tạo đại học chính quy với thời gian rút gọn còn 3,5 năm, tương ứng 7 học kỳ đào tạo chính.

Điểm sàn xét tuyển Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2021

Điểm sàn xét tuyển năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dao động từ 15 – 21 điểm cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2021

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tương đương mức điểm chuẩn năm 2020. Dự kiến, trước 17h ngày 16/9 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2021 theo phương thức xét học bạ lớp 12 đối với các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy cao nhất là 25,25 điểm, kế đến là ngành quản trị kinh với 24,50 điểm.

Năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tuyển sinh theo 4 phương thức.

Phương thức 1 là xét tuyển học bạ THPT của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên hoặc tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Phương thức 2 là xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học.

Phương thức 3 là xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2021.

Phương thức 4 là xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT và xét học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.