Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì

Câu hỏi: Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì

A. Byte

B. Digit

C. Kilobyte

D. Bit

Đáp án D.

Bit – viết tắt của từ binary digit, là đơn vị nhỏ nhất dùng để biểu thị những thông tin trong máy tính và là đơn vị cơ bản dùng để đo lượng thông tin trong hệ thống, tính dung lượng của bộ nhớ như: ổ cứng, thẻ nhớ, USB, RAM.. Mỗi bit là một chữ số nhị phân 0 hoặc 1, đồng thời thể hiện một trong hai trạng thái tắt hoặc mở tương ứng của cổng luận lí nằm trong mạch điện tử.