Định dạng văn bản là gì?

Câu hỏi: Định dạng văn bản là gì?

Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

Có 3 loại định dạng văn bản:

+ Định dạng kí tự.

+ Định dạng đoạn văn bản.

+ Định dạng trang.