Đinh Bộ Lĩnh xây dựng căn cứ ở đâu

Câu hỏi: Đinh Bộ Lĩnh xây dựng căn cứ ở đâu

A. Hoa Lư (Ninh Bình)
B. Lam Sơn (Thanh Hóa)
C. Triệu Sơn (Thanh Hóa)
D. Cẩm Khê (Phú Thọ)

Đáp án A. Đinh Bộ Lĩnh xây dựng căn cứ ở Hoa Lư (Ninh Bình).

Giải thích:

Trước tình hình đất nước đang loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng) đã đứng lên tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ ở vùng Hoa Lư (Ninh Bình) để chờ thời cơ dẹp loạn.