Điều kiện nào làm cho xã hội có sản phẩm dư thừa

Câu hỏi: Điều kiện nào làm cho xã hội có sản phẩm dư thừa

A. Con người hăng hái sản xuất
B. Công cụ sản xuất bằng kim loại xuất hiện
C. Con người biết tiết kiệm trong chi tiêu
D. Con người đã chinh phục được tự nhiên

Đáp án B.

Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân Tây Á và Nam Âu biết dùng đồ sắt. Nhờ sử dụng đồ sắt mà con người có thể khai phá những vùng đất đai mà trước kia chưa khai phá nổi. Cày sâu cuốc bẫm, xẻ gỗ đóng thuyền đi biển,…

-> Công cụ sản xuất bằng kim loại đã mở ra thời đại mới, năng suất tăng rất nhanh, con người tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.