Điểm sàn trường Sĩ quan Chính trị 2021

Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm sàn trường Sĩ quan Chính trị năm 2021. Mức điểm sàn năm nay dao động từ 20 – 21 điểm. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) nêu trên theo thang điểm 30 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Tổ hợp D01 của Trường Sĩ quan Chính trị là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.

Mức điểm sàn trường Sĩ quan Chính trị 2021 cụ thể như sau: