Điểm chuẩn đại học Kiến trúc TP HCM 2020

Điểm chuẩn đại học Kiến trúc TP HCM 2020

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TP HCM 2020 theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 – 25,4 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Thiết kế đồ họa với 25,4 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Thiết kế đô thị lấy 15 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Ghi chú Điểm chuẩn
1 7580101 Kiến trúc Tại TPHCM 24.28
2 7580101CLC Kiến trúc (CLC) Tại TPHCM 23.6
3 7580108 Thiết kế nội thất Tại TPHCM 24.15
4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị Tại TPHCM 21.76
5 7580105CLC Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) Tại TPHCM 16.5
6 7580102 Kiến trúc cảnh quan Tại TPHCM 22.89
7 7580199 Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) Tại TPHCM 15
8 7210402 Thiết kế công nghiệp Tại TPHCM 24.6
9 7210403 Thiết kế đồ họa Tại TPHCM 25.4
10 7210404 Thiết kế thời trang Tại TPHCM 24.48
11 7210110 Mỹ thuật đô thị Tại TPHCM 22.05
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng Tại TPHCM 21.9
13 7580201CLC Kỹ thuật xây dựng (CLC) Tại TPHCM 15.5
14 7580302 Quản lý xây dựng Tại TPHCM 21.7
15 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Tại TPHCM 15.5
16 7580101CT Kiến trúc (CT) Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ 20.8
17 7580108CT Thiết kế nội thất (CT) Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ 17
18 7580201CT Kỹ thuật xây dựng (CT) Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ 15.5
19 7580101DL Kiến trúc (DL) Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt 20.25
20 7580201DL Kỹ thuật xây dựng (DL) Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt 15.5

Cách tính điểm Đại học Kiến trúc TP HCM 2020

Cách tính điểm xét điểm trung bình học bạ:

Đối tượng áp dụng phải có đầy đủ các điều kiện sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2018, 2019 và 2020+ Thí sinh có điểm trung bình học bạ từng môn theo tổ hợp xét tuyển của lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020) và xét 6 học kỳ lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 , 2018) đạt tốt thiểu là 7,5.

Cách tính điểm xét tuyển các ngành khối A:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) + Điểm ưu tiên (theo Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ GD-ĐT) + 0,5 (nếu có chứng chỉ quốc tế);+ Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018 và 2019: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình học bạ các môn trong tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ + Điểm ưu tiên (theo Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ GD-ĐT) + 0,5 (nếu có chứng chỉ quốc tế).

Cách tính điểm các ngành khối V, H:

+ Thí sinh tốt nghiệp năm 2020: Điểm xét tuyển = (Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ môn 1 + Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ môn 2 + Điểm môn năng khiếu x 1,5) x 6/7 + Điểm ưu tiên + 0,5 (nếu có chứng chỉ quốc tế);+ Thí sinh tốt nghiệp năm 2018 và 2019: Điểm xét tuyển = (Điểm trung bình học bạ 6 học kỳ môn 1 + Điểm trung bình học bạ 6 học kỳ môn 2 + Điểm môn năng khiếu x 1,5) x 6/7 + Điểm ưu tiên + 0,5 (nếu có chứng chỉ quốc tế).

Cách tính điểm xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên:

Đối tượng áp dụng:

+ Theo quy chế chung của Bộ GDĐT;+ Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (môn đạt giải phải thuộc tổ hợp xét tuyển);+Thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên, năng khiếu trong cả nước.

Cách tính điểm xét tuyển như sau:

Các ngành khối V, H: Điểm xét tuyển = (Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ môn 1 + Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ môn 2 + Điểm môn năng khiếu x 1,5) x 6/7 + Điểm ưu tiên (theo Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ GD-ĐT) + 0,5 (nếu có chứng chỉ quốc tế).

Với các tổ hợp xét tuyển có môn Anh, trường Đại học Kiến trúc TP.HCM chỉ sử dụng điểm trung bình học bạ, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ. Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Với các ngành năng khiếu, nhà trường chỉ xét tuyển thí sinh có điểm năng khiếu do trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tự tổ chức năm 2020, điểm tối thiểu là 5,0.

Phương thức xét tuyển Đại học Kiến trúc TP HCM 2021

Năm 2021, Đại học Kiến trúc TP HCM xét tuyển theo 4 phương thức:

– Phương thức 1: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

– Phương thức 2: xét tuyển theo điểm đánh giá năng lực năm 2021 tại ĐH Quốc gia TP.HCM

– Phương thức 3: xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ THPT (xét học bạ)

– Phương thức 4: xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TP HCM 2021

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TP HCM 2021 theo các phương thức xét tuyển 1, 2 và 3 như sau:

Điểm chuẩn theo phương thức 1: từ 20,75 – 26,31 điểm, tại trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ điểm chuẩn là 21,36 và 22,18 điểm.

Điểm chuẩn theo phương thức 2: từ 17,53 – 21,58 điểm, tại trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ điểm chuẩn 17,18 và 17,65 điểm, tại trung đào tạo cơ sở Đà Lạt điểm chuẩn là 19,59 điểm.

Điểm chuẩn phương thức 3: từ 19,59 – 25,32 điểm, tại trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ điểm chuẩn từ 21,48 – 22,64 điểm, tại trung đào tạo cơ sở Đà Lạt điểm chuẩn là 19,25 và 23,23 điểm.