Điểm bắt đầu của Quốc lộ 1A nằm ở tỉnh nào?

Câu hỏi: Điểm bắt đầu của Quốc lộ 1A nằm ở tỉnh nào?

A. Lạng Sơn

B. Quảng Ninh

C. Hải Phòng

D. Hà Nội

Đáp án A.

Điểm bắt đầu của Quốc lộ 1A (km 0) tại cửa khẩu Hữu Nghị trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, nằm tại thị trấn Đồng Đăng thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.