Trang chủ / Tin học / Đĩa cứng nào trong số đĩa cứng có các dung lượng dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin hơn

Đĩa cứng nào trong số đĩa cứng có các dung lượng dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin hơn

Câu hỏi: Đĩa cứng nào trong số đĩa cứng có các dung lượng dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin hơn

A. 24 MB

B. 2400 KB

C. 24 GB

D. 240 MB

Đáp án C.

Trong số ác đĩa cứng trên thì đĩa cứng có dung lượng 24 GB lưu trữ được nhiều thông tin nhất.

Có thể bạn quan tâm

Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

Câu hỏi: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu? A. Cổ Loa B. …