Địa bàn bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa đoàn ở Trung Quốc

Câu hỏi: Địa bàn bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa đoàn ở Trung Quốc

A. Sơn Tây

B. Sơn Đông

C. Trực Lệ

D. Bắc Kinh

Đáp án B.

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn bùng nổ ở Sơn Đông.