Đến thời Tống người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng đó là gì

Câu hỏi: Đến thời Tống người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng đó là gì?

A. Kĩ thuật in

B. Kĩ thuật nhuộm, dệt vải

C. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết

D. Đóng tàu, chế tạo súng

Đáp án C.

Đến thời Tống, người Trung Quốc có 4 phát minh quan trọng là la bàn, thuốc súng, nghề in và giấy viết. Đây được coi là tứ đại phát minh của người Trung Quốc thời nhà Tống.