Đến giữa thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập trước sự xâm lược của phương Tây?

Câu hỏi: Đến giữa thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập trước sự xâm lược của phương Tây?

A. Thái Lan

B. Việt Nam

C. Ma-lai-xi-a

D. Phi-lip-pin

Đáp án A.

Đến giữa thế kỉ XIX, Thái Lan vẫn giữ được độc lập trước sự xâm lược của phương Tây do có chính sách ngoại giao khôn kéo, lợi dụng vị trí nước đệm giữa Anh và Pháp mà vẫn giữ được độc lập.