Trang chủ / Lịch sử / Đế quốc Roma sụp đổ gắn liền với sự kết thúc của

Đế quốc Roma sụp đổ gắn liền với sự kết thúc của

Câu hỏi: Đế quốc Roma sụp đổ gắn liền với sự kết thúc của

A. chế độ chiếm hữu nô lệ

B. thời kì phát triển của đế quốc Rôma

C. cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột

D. chế độ nô lệ ở phương Tây

Đáp án A.

Đế quốc Roma sụp đổ gắn liền với sự kết thúc của chế độ chiếm hữu nô lệ (Mục 1 Trang 55 SGK Lịch sử 10 cơ bản).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …