Trang chủ / Công nghệ / Phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng có ý nghĩa gì

Phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng có ý nghĩa gì

Câu hỏi: Phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng có ý nghĩa gì

A. Giúp bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
B. Giúp tạo ra nhiều loại cây trồng cho năng suất cao
C. Giúp tạo ra nhiều loại cây trồng có khả năng chống chịu tốt với các điều kiện của môi trường
D. Giúp tạo ra nhiều loại cây trồng mới

Đáp án A.

Phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trông giúp bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …