Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là

Câu hỏi: Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là

A. Đà Lạt

B. Nha Trang

C. Vũng Tàu

D. TP Hồ Chí Minh

Đáp án D.

TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước với nhiều cảng sông, sân bay, quốc lộ lớn đi qua.