Đặt câu với từ đơn điệu

Câu hỏi: Đặt câu với từ đơn điệu

Trả lời: Một số câu với từ đơn điệu

1. Đơn điệu và vô nghĩa.

2. Tớ chán cuộc sống đơn điệu rồi.

3. Nhưng nó không phải là sự đơn điệu.

4. Tôi đang bị kẹt trong sự đơn điệu chán ngán.

5. Không thể nào có môi trường đơn điệu trong thiên nhiên.

6. Tôi đang bị kẹt trong 1 sự đơn điệu chán ngán.

7. Từng kỷ nguyên đơn điệu, không một sự kiện gì xảy ra.

8. Nước làm sáng lên màu sắc và làm tiêu tan sự đơn điệu.

9. Do kích thước của nó, Nga thể hiện cả sự đơn điệu và đa dạng.

10. Hãy nghĩ về điều này– phần lớn các trại chăn nuôi đều khá đơn điệu.

11. Tôi từng nghĩ rằng công việc phụng sự trọn thời gian là quá đơn điệu.

12. Đừng bao giờ sống một cuộc sống buồn tẻ đơn điệu, tầm thường và vô nghĩa.

13. 13 Trái lại, có nhiều công việc rất đơn điệu và không có cơ hội sáng tạo.

14. Chỉ là cách đó hơi đơn điệu anh biết em còn làm được tốt hơn thế Kimberly.

15. Từ 1978 đến 1986, McCarthy đã phát triển phương pháp cắt vòng theo lý luận không đơn điệu.

16. Nếu dãy có được một trong hai tính chất này, ta gọi dãy đó là dãy đơn điệu.

17. Sự tồn tại của tôi bị tra tấn bởi sự đơn điệu, sự thật thường quá sức chịu đựng.

18. Và rồi chúng ta than phiền về sinh hoạt đơn điệu thường nhật, về việc hối hả không kịp thở.

19. Liệu chúng ta sẽ tạo ra một xã hội nhàm chán và đơn điệu hay sống động và linh hoạt hơn?

20. Trên thực tế, nhiều công việc bên ngoài mà các phụ nữ làm thường đơn điệu và có đồng lương tương đối thấp.