Đặt câu với từ cốt lõi

Câu hỏi: Em hãy đặt câu với từ cốt lõi

Trả lời: Một số câu có từ cốt lõi

1. Đó là cốt lõi.

2. Cốt lõi cuộc sống là nước.

3. Giờ, đến vấn đề cốt lõi.

4. Đó là cốt lõi của tôi.

5. Học hỏi trở thành cốt lõi.

6. Đó là cốt lõi của dự án.

7. Chúng là cốt lõi của sự biến đổi.

8. Nhưng lại hiểu lầm điều cốt lõi nhất.

9. Nó là cốt lõi của thuyết tiến hóa Darwin.

10. Điều cốt lõi của sự rộng rãi là gì?

11. Nó chính là cốt lõi của Chủ Nghĩa Tư Bản

12. Tính minh bạch là giá trị cốt lõi tại Google.

13. Cơ chế cốt lõi của trò chơi là khám phá.

14. Và ý tưởng này có 2 giai đoạn cốt lõi.

15. Nghề báo của tôi là về bằng chứng cốt lõi.

16. Đó là điểm cốt lõi của các cuộc ngoại giao.

17. Cậu nghĩ cốt lõi của tư tưởng Nietzsche là gì?

18. Nên planning thực sự là cốt lõi của mọi AI.

19. Thấy, thực sự thấy, đó là cốt lõi của đấu kiếm.

20. Làm thế nào để bạn có được bằng chứng cốt lõi?

21. Bởi vì cốt lõi của nó là tiếp thêm sức mạnh.

22. Ngoài việc bán hàng, tôi thu thập bằng chứng cốt lõi.

23. Có hai nhãn hiệu cốt lõi, BOSS và HUGO: Boss Black.

24. * Lời răn dạy hay cốt lõi của câu chuyện là gì?

25. Và công lý có cốt lõi là cái không thiên vị đó.

26. Chúng cũng điền vào các mức cốt lõi của một nguyên tử.

27. Hãy bắt đầu với nội dung – phần cốt lõi của hệ thống.

28. Cây đũa phép của ta và Potter có cùng một cốt lõi.

29. Đảo trở thành phần lãnh thổ cốt lõi của Isole Italiane dell’Egeo.

30. Cốt lõi của sự thánh khiết hỗ tương là tình yêu thương.

31. Windows CE là cốt lõi mà từ đó Windows Mobile xuất hiện.

32. Nó không làm thay đổi bản chất hoạt động cốt lõi của…

33. Phần cốt lõi của URL trang web (địa chỉ Internet của trang web).

34. Cốt lõi cơ bản của Đạo Phật là Nhân Quả và Luân hồi.

35. Cốt lõi của nó được viết bằng C ++, cho phép tính di động.

36. Mình gọi nó là ‘Chương trình Phát Triển Ký Ức Cốt Lõi hạnh phúc’.

37. Công nghệ cốt lõi đạt tốc độ tối đa hàng chục Gbit/s.

38. Cốt lõi của công nghệ này chính là phép thử máu đơn giản.

39. Thành phần kỹ thuật là cốt lõi của bất kỳ công nghệ nào.

40. Bước đầu tiên: thiết lập vị thế cốt lõi đối với khách hàng.

41. Vấn đề cốt lõi thực sự của thiết kế tương tác là hành vi

42. Một trong số này đã làm việc trong vị trí Ký Ức Cốt Lõi.

43. Đó cũng chính là nền tảng cốt lõi của mỗi một tập đoàn lớn.

44. Bốn Cường quốc trước kia đã hình thành cốt lõi của Đệ lục liên minh.

45. Bí quyết để không cãi nhau là nhận ra các vấn đề cốt lõi.

46. Đây chính là cốt lõi mà chúng tôi muốn thực hiện với OK Computer.

47. Chức năng cốt lõi là lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu.

48. Nó là bản chất cốt lõi đích thực của bạn để luôn tỉnh thức

49. Bộ phim tập trung vào hai gia đình cốt lõi là Hortons và Bradys.

50. Cơ sở tư tưởng và cốt lõi của Phật pháp là tứ thánh đế.