Đáp án đề minh họa 2021 môn Toán

Đề minh họa 2021 môn Toán

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đề tham khảo được ra theo hướng phù hợp giảm tải chương trình.

Đáp án đề minh họa 2021 môn Toán

Sau đây là Đáp án đề minh họa 2021 môn Toán thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, mời các bạn tham khảo.

1 C 11 B 21 A 31 D 41 B
2 D 12 A 22 B 32 A 42 C
3 B 13 C 23 D 33 D 43 A
4 D 14 B 24 C 34 D 44 C
5 A 15 A 25 B 35 B 45 A
6 A 16 A 26 B 36 A 46 A
7 B 17 D 27 A 37 B 47 A
8 C 18 A 28 D 38 A 48 D
9 D 19 B 29 C 39 C 49 B
10 A 20 D 30 C 40 A 50 C