Đánh giá vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông

Câu hỏi: Đánh giá vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông

Trả lời:

Vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông:

– Là thành phần đông đảo nhất, sản xuất chính trong xã hội.

– Họ tự tiến hành sản xuất trên phần ruộng đất được giao và hợp tác với nhau trong việc đảm bảo thủy lợi và thu hoạch. Họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, nộp một phần sản phẩm cho quý tộc dưới dạng thuế.

– Họ còn phải làm một số nghĩa vụ khác như lao động phục vụ các công trình xây dựng, đi lính.