Trang chủ / Tin tức / Sắp xếp các bước xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông

Sắp xếp các bước xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông

Câu hỏi: Sắp xếp các bước xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông

A. Xây dựng nội dung tuyên truyền

B. Thực hiện công tác tuyên truyền

C. Xác định hình thức tuyên truyền

D. Xác định mục tiêu, đối tượng tuyên truyền

Trả lời:

Các bước xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông gồm:

1. D. Xác định mục tiêu, đối tượng tuyên truyền.

2. C. Xác định hình thức tuyên truyền.

3. A. Xây dựng nội dung tuyên truyền.

4. B. Thực hiện công tác tuyên truyền.

Có thể bạn quan tâm

Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh

Câu hỏi: Có mấy tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh A. 4 B. …