Dân số nước ta còn tăng nhanh là do

Câu hỏi: Dân số nước ta còn tăng nhanh là do

A. đông dân, số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn

B. đông dân, nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu

C. đông dân, nhu cầu xuất khẩu lao động lớn

D. đông dân, mất cân đối về cơ cấu theo giới tính

Đáp án A.

Dân số nước ta còn tăng nhanh chủ yếu do quy mô dân số lớn và cơ cấu dân số trẻ nên số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn -> hằng năm dân số nước ta vẫn tăng thêm khoảng 1 triệu người.