Đạm Urê bảo quản bằng cách

Câu hỏi: Đạm Urê bảo quản bằng cách

A. Phơi ngoài nắng thường xuyên

B. Để nơi khô ráo

C. Đậy kín, để đâu cũng được

D. Đậy kín, để nơi khô ráo thoáng mát

Đáp án D.

Đạm Urê bảo quản bằng cách đậy kín, để nơi khô ráo thoáng mát – SGK Công nghệ 7 trang 22.