Đại học Tôn Đức Thắng xét học bạ 2021

Xét học bạ Tôn Đức Thắng 2021

Xét học bạ là 1 trong 4 phương thức xét tuyển năm 2021 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

– Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (xét học bạ)

– Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

– Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Tôn Đức Thắng

– Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT

Phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2021 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng chia thành 3 đợt như sau:

Đợt 1: dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với Đại học Tôn Đức Thắng

  • Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết).

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

Cách thức nộp hồ sơ xét học bạ đợt 1:

– Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường THPT (các trường THPT ký kết đồng ý nhận hồ sơ)

+ Phiếu đăng ký (In phiếu sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến và ký tên)
+ Chi phí xét tuyển: 30.000 đồng/phương thức.
+ Bản photo (công chứng) học bạ 10, 11, HK1 lớp 12 hoặc Bảng điểm có xác nhận của Trường THPT.
+ Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 (nếu có dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh)
+ Bản photo CMND/CCCD.
+ Bản photo (công chứng) các hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có)

– Hồ sơ nộp trực tiếp tại TDTU hoặc nộp qua bưu điện:

+ Phiếu đăng ký (In phiếu sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến và ký tên, không cần đóng dấu xác nhận của Trường THPT)
+ Bản photo (công chứng) học bạ 10, 11, HK1 lớp 12 hoặc Bảng điểm có xác nhận của Trường THPT.
+ Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 (nếu có dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh).
+ Bản photo CMND/CCCD
+ Bản photo (công chứng) các hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có)
+ Nộp chi phí xét tuyển: 30.000 đồng tại TDTU (hoặc nộp qua bưu điện và gửi kèm biên nhận)

Đợt 2: dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước

  • Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước.

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

Cách thức nộp hồ sơ xét học bạ đợt 2:

+ Phiếu đăng ký (In phiếu sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến và ký tên, không cần đóng dấu Trường THPT)
+ Bản photo (công chứng) học bạ lớp 10, 11, 12.
+ Bản photo CMND/CCCD
+ Nộp chi phí xét tuyển: 30.000 đồng/phương thức tại TDTU (hoặc nộp qua bưu điện và gửi kèm biên nhận)
+ Bản photo (công chứng) các hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có)
+ Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 (nếu có dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh).
+ Riêng thí sinh có dự thi năng khiếu/Năng lực tiếng Anh (nộp chi phí tổ chức thi 300.000 đồng/hồ sơ/đợt thi/nhóm môn thi trực tiếp hoặc chuyển khoản cho TDTU)

Đợt 3: dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.

  • Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.

Đối với chương trình học 2 năm tại cơ sở, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển

Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

Cách thức nộp hồ sơ xét học bạ đợt 3:

– Phiếu đăng ký (In phiếu sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến và ký tên, không cần đóng dấu Trường THPT)
– Bàn photo (công chứng) học bạ lớp 10, 11, 12
– Nộp chi phí xét tuyển: 30.000 đồng/phương thức tại TDTU (hoặc nộp qua bưu điện và gửi kèm biên nhận)
– Bản photo (công chứng) các hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có)
– Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 (nếu có dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh).
+ Riêng thí sinh có dự thi Năng lực tiếng Anh (nộp chi phí tổ chức thi 300.000 đồng/hồ sơ/đợt thi trực tiếp hoặc chuyển khoản cho TDTU)

Cách tính điểm xét học bạ Tôn Đức Thắng 2021

Các tính điểm xét học bạ Tôn Đức Thắng 2021 5 học kỳ đợt 1

Các tính điểm xét học bạ Tôn Đức Thắng 2021 6 học kỳ đợt 2

Các tính điểm xét học bạ Tôn Đức Thắng 2021 6 học kỳ đợt 3

Đại học Tôn Đức Thắng điểm chuẩn 2021 xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ 2021 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng là điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2021, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm ưu tiên theo trường THPT).

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm đạt trúng tuyển
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC
1 B7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Toán, Văn, Anh*2 28,00
2 B7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Văn*2, Anh, Sử 28,00
3 B7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Toán, Văn, Anh*2 30,00
4 B7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Toán*2, Anh, Lý 28,00
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG
1 N7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán, Văn, Anh*2 29,00
2 N7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang Văn*2, Anh, Sử 28,00
3 N7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán, Văn, Anh*2 31,00
4 N7340115 Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán, Văn, Anh*2 33,00
5 N7340301 Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán*2, Văn, Anh 28,00
6 N7380101 Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Văn*2, Anh, Sử 28,50
Toán, Văn, Anh*2 28,50
8 N7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán*2, Anh, Lý 28,00
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
1 FA7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12) * 2/3 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

 

 

32,00
2 FA7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
3 FA7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 32,00
4 FA7340115 Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 33,00
5 FA7340120 Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 33,00
6 FA7340201 Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
7 FA7340301 Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
8 FA7420201 Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
9 FA7480101 Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
10 FA7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
11 FA7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
12 FA7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00

Kết quả xét học bạ Tôn Đức Thắng 2021

Tra cứu kết quả trúng tuyển xét học bạ Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021 tại website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn

– Thí sinh chỉ được xét đủ điều kiện trúng tuyển chính thức khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 và thực hiện việc Xác nhận và đăng ký nhập học trực tuyến theo quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa); Tổ hợp có môn năng khiếu của các ngành (Quản lý thể dục thể thao, Golf, Quy hoạch vùng và đô thị): kết quả trúng tuyển được xét sau khi Trường tổ chức và có điểm thi năng khiếu.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.

+ Đối với các ngành còn lại: Thí sinh đạt điều kiện điểm trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh sẽ có kết quả trúng tuyển vào chương trình dự bị tiếng Anh. Thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU phải đăng ký nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lực tiếng Anh. Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức. Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ tiếp tục học chương trình dự bị tiếng Anh. Thí sinh không tham gia dự thi, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào.