Cuối thế kỉ XIX Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào

Câu hỏi: Cuối thế kỉ XIX Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào

A. Anh

B. Pháp

C. Tây Ban Nha

D. Hà Lan

Đáp án A.

Cuối thế kỉ XIX Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước Anh (SGK Lịch sử 7, Trang 16).