Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu

Câu hỏi: Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu

A. Thương nhân và quí tộc
B. Công nhân và quí tộc.
C. Tướng lĩnh quân sự và quí tộc.
D. Tăng lữ và quí tộc.

Đáp án A. Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp thương nhân, quí tộc ở châu Âu.

Giải thích:

Các cuộc phát kiến địa lí đã đem lại món lợi khổng lồ cho quí tộc và thương nhân nhờ sự cướp bóc của cải và tài nguyên của các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.