Cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi khi

Câu hỏi: Cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi khi

A. phát xít Đức bị đồng minh đánh bại ở Beclin

B. khi Anh, Mĩ mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu

C. phát xít Nhật bị đánh bại ở châu Á – Thái Bình Dương

D. phát xít Đức mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào lãnh thổ Liên Xô

Đáp án D.

Ở giai đoạn 1 của chiển tranh thế giới thứ hai, Đức giữ thế chủ động. Tuy nhiên, đến giai đoạn hai cục điện chiến tranh đã thay đổi. Tháng 12-1940, Hít-le đã thông qua kế hoạch tấn công Liên Xô với chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh tận dụng ưu thế về trang thiết bị kĩ thuật và yếu tố bất ngờ. Sau đó, chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng” của Đức bị phá sản. Sau đó, Đức chuyển sang đánh chiếm Xtalingrat – nút sống của Liên Xô. Tuy nhiên, Đức lại không thể chiếm được thành phố này. Trận Xtalingrat đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh, từ đây Liên Xô và phe Đồng minh đã chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận.

-> Cục diện chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi khi phát xít Đức mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào lãnh thổ Liên Xô.