Cư dân cổ đại vùng Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo loại hình công cụ này từ khoảng thời gian nào

Câu hỏi: Cư dân cổ đại vùng Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo loại hình công cụ bằng sắt từ khoảng thời gian nào?

A. 2000 năm TCN.

B. Đầu thiên niên kỉ I TCN.

C. Đầu thiên niên kỉ I SCN.

D. Những năm đầu Công nguyên.

Đáp án B. Cư dân cổ đại vùng Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo loại hình công cụ này từ khoảng thời gian đầu thiên niên kỉ I TCN giúp tăng diện tích canh tác và việc trồng trọt dễ dàng hơn.