Công thức con lắc đơn

Con lắc đơn gộm một vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l.

Vị trí cân bằng của con lắc là vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng. Con lắc sẽ đứng yên mãi ở vị trí này nếu lúc đầu nó đứng yên. Kéo nhẹ quả cầu cho dây treo lệch khỏi vị trí cân bằng một góc rồi thả ra, ta thấy con lắc dao động quanh vị trí cân bằng trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và vị trí ban đầu của vật.

Ta hãy xét xem dao động của con lắc đơn có phải là dao động điều hòa hay không.

Công thức con lắc đơn

Tổng hợp các công thức con lắc đơn thường xuyên cần áp dụng để giải các bài toán môn Vật lý.

Công thức phương trình dao động

Công thức phương trình dao động điều hòa trong chuyên đề con lắc đơn

Công thức chu kì và tần số của con lắc đơn

Công thức chu kì và tần số thuộc chuyên đề con lắc đơn

Công thức vận tốc và lực căng

Các công thức về vận tốc và lực căng

Công thức con lắc đơn khi chịu thêm tác dụng của ngoại lực F không đổi

Khi con lắc đơn dao động điều hòa chịu thêm tác dụng của lực F, ta sử dụng các công thức tổng quát sau đây:

Công thức con lắc đơn khi chịu thêm tác dụng của ngoại lực F không đổi

Công thức tổng quát về thay đổi chu kì của con lắc đơn với trường hợp thay đổi nhỏ

Dưới đây là công thức đối với trường hợp thay đổi nhỏ:

Công thức tổng quát về thay đổi chu kì của con lắc đơn với trường hợp thay đổi nhỏ

Công thức năng lượng trong dao động của con lắc đơn

Công thức năng lượng trong dao động của con lắc