Compozit nền là kim loại dùng để chế tạo

Câu hỏi: Compozit nền là kim loại dùng để chế tạo

A. chế tạo các dụng cụ cắt trong gia công kim loại
B chế tạo đá mài và các mảnh cắt
C. chế tạo chi tiết chịu mài mòn
D. chế tạo các vật liệu kỹ thuật điện

Đáp án A.

Compozit nền là kim loại có độ cứng, độ bền, bền nhiệt cao. Compozit dùng chế tạo bộ phận cắt của dụng cụ cắt trong gia công cắt gọt.