Có bao nhiêu cách bố trí mạng máy tính có dây

Câu hỏi: Có bao nhiêu cách bố trí mạng máy tính có dây

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Đáp án C.

Có 3 kiểu bố trí mạng máy tính có dây cơ bản: đường thẳng, vòng, sao.

 • Mạng đường thẳng (Bus): Tất cả các máy đều được nối về một trục đường dây cáp chính và sử dụng đường dây cáp chính này để truyền tải tín hiệu.
  • Ưu điểm:
   • Khi có sai hỏng một máy thì không ảnh hưởng tới toàn mạng.
   • Mở rộng hay thu hẹp mạng rất đơn giản.
  • Nhược điểm:
   • Khi có một điểm trên Bus bị hỏng thì toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động.
   • Mỗi thời điểm chỉ có một máy tính được gửi dữ liệu lên cáp mạng, các máy khác phải chờ.
 • Mạng vòng: Các máy được nối với nhau theo dạng hình tròn và thông tin truyền theo một chiều thống nhất.
  • Ưu điểm:
   • Mọi máy tính đều có quyền truy cập như nhau.
  • Nhược điểm:
   • Sự hỏng hóc của một máy có thể ảnh hưởng tới toàn mạng.
 • Mạng hình sao: Bao gồm 1 trung tâm điều khiển và các nút (máy tính) thông tin được nối vào trung tâm này.
  • Ưu điểm:
   • Nếu một đường cáp nối từ một máy tính nào đó tới Hub bị hỏng thì chỉ riêng máy tính đó không liên lạc được, các máy tính khác vẫn liên lạc bình thường trong mạng.
   • Dễ chỉnh sửa và bổ sung máy tính mới, theo dõi và quản lý tập trung.
  • Nhược điểm:
   • Nếu Hub bị hỏng thì toàn bộ mạng ngừng hoạt động.