Trang chủ / Sinh học / Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi

Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi

Câu hỏi: Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi

A. Vùng nhân
B. Chất tế bào
C. Màng sinh chất
D. Ribôxôm

Đáp án A.

Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi vùng nhân.

Có thể bạn quan tâm

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Câu hỏi: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là A. Nền quốc phòng …