Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học

Câu hỏi: Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học

A. Nghành khoa học về xử lí thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử
B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lí thông tin
C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử
D. Lập chương trình cho máy tính

Đáp án A.

Thuật ngữ Tin học nói về nghành khoa học nghiên cứu về cách nhập, xuất, lưu trữ, truyền, xử lí thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử, sử dụng máy tính và ứng dụng hầu hết các lĩnh vực của xã hội.