Câu tục ngữ đói cho sạch rách cho thơm khuyên chúng ta điều gì

Câu hỏi: Câu tục ngữ đói cho sạch rách cho thơm khuyên chúng ta điều gì

A. Khi đói cần giữ cho quần áo sạch sẽ, thơm tho

B. Khi đói có thể không cần giữ sạch sẽ nữa

C. Khi đói khi no, lúc nào cũng phải giữ gìn quần áo cho sạch sẽ

D. Dù hoàn cảnh nào cũng phải giữ phẩm giá cho trong sạch

Đáp án D.

Câu tục ngữ đói cho sạch rách cho thơm khuyên chúng ta là dù có nghèo đói, khổ sở, thiếu thốn hay không còn thứ gì để ăn, mặc thì chúng ta vẫn phải giữ vững phẩm chất tốt đẹp, không đi lấy trộm, lấy cắp những thứ không phải của mình để thể hiện mình là người sống có văn hóa,văn minh, sống trong sạch, ngay thẳng.