Cấu trúc địa hình của nước ta gồm hai hướng chính là

Câu hỏi: Cấu trúc địa hình của nước ta gồm hai hướng chính là

A. hướng đông bắc – tây nam và hướng vòng cung.
B. hướng bắc – nam và hướng vòng cung.
C. hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.
D. hướng đông – tây và hương vòng cung.

Đáp án C.

Giải thích:

Cấu trúc địa hình của nước ta gồm 2 hướng chính là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung (sgk Địa lí 12 trang 29). Hướng tây bắc – đông nam thể hiện rõ từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã; hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và khu vực Nam Trung Bộ (Trường Sơn Nam).