Câu thành ngữ gió chiều nào theo chiều ấy nói về người như thế nào

Câu hỏi: Câu thành ngữ gió chiều nào theo chiều ấy nói về người như thế nào?

A. Không tôn trọng lẽ phải

B. Không trung thực

C. Không chín chắn

D. Không có ý thức

Đáp án A.

Câu thành ngữ “Gió chiều nào theo chiều ấy” nói về người không tôn trọng lẽ phải, chỉ sống vì lợi ích ích kỉ của cá nhân mình. Nghĩa là ai nói gì cũng đồng ý không biết đúng hay sai.