Trang chủ / Tin học / Các trường mà giá trị của chúng được xác định duy nhất mỗi hàng của bảng được gọi là

Các trường mà giá trị của chúng được xác định duy nhất mỗi hàng của bảng được gọi là

Câu hỏi: Các trường mà giá trị của chúng được xác định duy nhất mỗi hàng của bảng được gọi là

A. Khóa chính
B. Bản ghi chính
C. Kiểu dữ liệu
D. Trường chính

Đáp án A.

Các trường mà giá trị của chúng được xác định duy nhất mỗi hàng của bảng được gọi là khóa chính.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc cách mạng nào được tiến hành sau khi giành độc lập đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân

Câu hỏi: Cuộc cách mạng nào được tiến hành sau khi giành độc lập đã …